Svenskars kondition har försämrats avsevärt

Att vi sitter mycket och att dålig kondition är ett hälsoproblem har nog inte undgått många.

Den 14 mars i år rapporterade svt om ett samband mellan dålig kondition och demens.  Bara någon dag tidigare hade det rapporterats i vårt grannland Finland om dålig kondition hos befolkningen. Det var finska LL-bladet som skrev artikeln efter en rapport från UKK-institutet. Där pekade man några intressanta saker:

  • Ungdomar som idrottar får bättre jobb i vuxen ålder
  • Vuxna med bra kondition har färre sjukdagar
  • Kostnaden för en befolkning med dålig kondition i Finland beräknades till 3 miljarder euro per år!

Dessa två rapporter är långt ifrån ensamma med att belysa problematiken kring dålig kondition. Men så kom rapporten igår om att svenskars kondition är sämre än för 20 år sedan. Hela 46% av befolkningen har direkt hälsofarligt låg kondition. Läs det igen 46%. Alltså nästan hälften av den arbetsföra befolkningen som varit mål som studien.

Dålig trend

Det stora boven som belyses är inte föga överraskande att vi är mer stillasittande idag än för 20 år sedan. Vardagen bjuder helt enkelt inte på lika många möjligheter till naturlig motion. Studien har genomförts genom att forskare har tittat på ett urval av 350 000 personer som under de senaste 20 åren har erbjudits konditionstester via sina arbetsgivare. Det dem bland annat kunde konstatera var att mäns kondition har försämrats mer än kvinnors. Yngres kondition försämrats mer än äldres och lågutbildade mer än högutbildade.

Jag är verkligen inte förvånad över dessa resultat. Tyvärr måste jag ändå säga. Jag hade nog hoppats att vi skulle ha kommit till en vändning i denna nedåtgående trend. Men tyvärr verkar vi vara halvvägs ner i fallet. Som Elin Ekblom-Bak en av författarna bakom studien uttrycker ”Det är väldigt viktigt att man inte bara kan se att det här har hänt. Man kan även se för vilka det är viktigast är göra någoting åt.”

Så nu hoppas jag att vi landar fort och börjar klättra upp igen så att vi vänder denna trend åt rätt håll. Utmanar dig som läst detta till att göra 50 jumping jacks.

Vill du läsa artiklarna jag refererat till hittar du dem här

Dålig kondition blir dyrt för samhället


https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/dalig-kondition-da-okar-risken-for-demens
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ny-studie-svenskarnas-kondition-har-minskat

 

 

9 kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras